';

Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra