';

NOVÁ FORMA PODNIKANIA – Európska spoločnosť (SE)